142 Kara Lake Drive #Lot 24 - Amore', Santa Rosa Beach, FL 32459 -...